GÉPJÁRMŰVEK FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

A jelenlegi jogszabályok szerint a gépjárműveket háromféleképpen lehet kivonni a forgalomból:

Ideiglenes kivonás

A tulajdonos/üzembentartó (vagy meghatalmazottja) az illetékes okmányirodán az erre rendszeresített kérelem kitöltésével kezdeményezheti a forgalomból történő ideiglenes kivonást. Az eljárás illetékköteles, határozott idejű, amely napra pontosan 6 hónapra szól. Ez idő alatt a tulajdonos/üzembentartó automatikusan mentesül a gépjárműadó fizetése alól, kötelező biztosítást sem kell fizetnie, ám ezt jeleznie és igazolnia kell saját biztosítója felé. A fél év leteltével a jármű automatikusan visszakerül a forgalomba.

 

 

Végleges kivonás

Amennyiben a tulajdonos úgy dönt, hogy nem kívánja tovább forgalomban tartani járművét, és beleegyezik abba, hogy azt megsemmisítsék, illetve újrahasznosítsák (ezzel mentesülve az adó és biztosítás fizetése alól), akkor a végleges kivonás a megoldás. Lényeges, hogy csak a jármű tulajdonosa rendelkezhet erről. A járművet személyesen vagy meghatalmazott által egy Regisztrált Autóbontóban kell leadni, mivel csak az ilyen Bontó-Hulladékkezelők állnak szerződéses viszonyban a Nemzeti Közlekedési Hatósággal (NKH).

A jogosultság igazolása és a jármű beazonosítása után csak egy Regisztrált Autóbontó adhat ki hivatalos BONTÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁST, amely egy szigorúan számozott, EU-kompatibilis dokumentum. Csak ennek az igazolásnak a birtokában lehet töröltetni a járművet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) nyilvántartásából az okmányirodában, illetve megszüntetni a jármű adókötelezettségét az önkormányzatnál.

 Cégünk Regisztrált Autóbontóként minden engedéllyel rendelkezik a Bontási Átvételi igazolás kiállításához.

Átmeneti kivonás

Átmeneti forgalomból történő kivonást a tisztázatlan jogi háttérrel rendelkező helyzetekben érdemes alkalmazni, melyek a következők lehetnek:

- Járművek külföldre történő értékesítése,
- műszaki totálkáros járművek státusza,
- ellopott, eltűnt járművek,
- veteránnak előminősített járművek

Az ezen státuszokba került járművek átmeneti kivonását az okmányirodánál lehet kérelmezni egyedi kérelem benyújtásával, amihez a státuszt részletes háttéranyaggal kell igazolni. Az átmeneti kivonás időtartama maximum 10 év lehet.

Amennyiben további információra lenne szüksége a járművek kivonásával, leadásával vagy elszállíttatásával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésékre elérhetőségeink valamelyikén.

 

 

KIVONÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az alábbiakban tájékozódhat arról, hogy milyen dokumentumok szükségesek a gépjármű végleges kivonásához, a Bontási Igazolás kiállításához.

Minden esetben legyen meg a gépjármű forgalmi engedélye, törzskönyve (leporellóshoz igen, kétlaposzöld vagy régebbi szürke forgalmihoz nem készült még), valamint rendszáma (lehetőleg mindkettő).

Abban az esetben, ha valamely fentebb említett dokumentum nem állna rendelezésre, akkor arra úgynevezett vesztési nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) vagy hatósági bizonyítványt kell kitölteni. Ez bármely okmányirodán megkérhető, hiszen eleve selejtezésre kerülne a hiányzó irat.

Ha nem a tulajdonos vonatja ki személyesen, hanem meghatalmaz valakit, akkor meghatalmazást (magánszemélynél)meghatalmazást (cégnél) kell kitölteni. Ebben az esetben a meghatalmazott járhat el (írhat alá) a tulajdonos nevében a végleges kivonáskor.

Ha üzembentartó van bejegyezve a forgalmiba, akkor egy úgynevezett üzembentartói lemondó nyilatkozatot kell kitölteni, melyben a tulajdonos lemond (visszamondja) az üzemben tartó jogát.

Különleges helyzetek

- ha az autó öröklés tárgyát képezi (hagyatéki vagyon). Ilyenkor - függetlenül, hogy nincs rögzítve az iratban - hagyatékátadó végzést állítanak ki az örökös részére. Ez a hagyatékátadó végzés jelenti a tulajdonjogot a gépjárműre, s így már a végleges kivonás megtörténhet, mert a hagyatékátadó végzés alapján az örökös a tulajdonos.

- ha az autó TAXI-ként üzemelt. A végleges kivonást a Központi Okmányirodában (XIII. ker. Visegrádi u. 110-112.) végzik. A kivonáshoz szükséges a sárga és a fehér rendszám is.

- ha az autó cég tulajdona (forgalmiban és a törzskönyvben a cég szerepel). A végleges kivonáshoz szükséges a cégkivonat vagy végzés vagy társasági szerződés és az aláírási címpéldány. Abban az esetben, ha nem a céget jegyző személy jár el a kivonásban, a fentieken felül egy céges meghatalmazás is kell.

-ha a forgalmiban az üzembentartó van bejegyezve és nincs törzskönyve a gépjárműnek, akkor az okmányirodán egy úgynevezett Hatósági Bizonyítványt kell kérni, mely tartalmazza a tulajdonost, gépjármű adatait.

- ha az autó külföldi rendszámmal, külföldi papírokkal rendelkezik, akkor a létező összes papírját el kell hozni a bontási átvételi igazolás kiadásához

- ha az autó tulajdonosa kiskorú még, akkor a szülők (elvált szülők esetén a gyám) a tulajdonos és az ő nevére szól a bontási igazolás

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK